Op een donderdag avond 12 september 2019 zijn alle leerlingen van leerjaar drie van De Rooi Pannen opleiding Marketing & Evenementen met hun ouders naar school gekomen voor een examenvoorlichting.

De avond begon met een openingswoord van de directeur van de opleiding Marketing & Evenementen. De directeur Dhr. Karman, heette alle ouders en leerlingen welkom. Vervolgens werd er verteld welke derdejaars klas in welk lokaal de voorlichting kreeg. De voorlichtingen werden gegeven door de sub-examencommissie*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het begin van de voorlichting kregen alle ouders een boekje met alle informatie over de examens. Ook kregen ze de uitgeprinte versie van de PowerPointpresentatie om aantekeningen te maken bij de presentatie. Vervolgens ging de docent die de voorlichting gaf met de ouders door alle examens heen en door alle exameneisen. De ouders kregen daarna de kans om vragen te stellen aan de docent. Uiteindelijk ging de docent een paar dingen uitleggen over de veranderingen bij de stage waar de derdejaars na de kerstvakantie aan beginnen. Die veranderingen zijn bijvoorbeeld dat er geen examen meer aan verbonden is. Het betreft een meewerkstage die voldoende afgesloten moet worden.

De avond werd afgesloten door de mentor en daarna werden we uitgenodigd voor een drankje beneden in de aula.

*De sub-examencommissie bestaat uit: Dhr. Nous, Dhr. Timmerman, Mw. Schreuder en Dhr. Van Laarhoven.