De LB dagen, iedereen op school kent ze wel. Die verplichte dagen waar je persé heen moet. Binnenkort komt er voor de 3e klassen weer een LOB dag aan. Waarom zijn deze dagen eigenlijk zo belangrijk?  

De LB dagen zijn belangrijk voor het behalen van je diploma. Om het vak LB te halen moet je alleen aanwezig zijn en een beetje leuk mee doen, kat in het bakkie denk je niet? Maar stel nou, je ligt met koorts op bed, wat dan? Het is dan belangrijk dat je bewijs hebt van de dokter dat je daadwerkelijk zo ziek was dat je niet kon komen. Dan mag je de dag aan het einde van het schooljaar inhalen. Op deze inhaal dag ga je eigenlijk een aparte opdracht maken.  

Wat houdt zo een LB nou precies in? LB staat voor Loopbaan burgerschap, het gaat vooral over jezelf, als burger. Zo zijn wij, de derdejaars, naar Prodemos in Den Haag geweest. Daar leerde wij van alles over de politiek, we zijn zelfs in de tweede kamer geweest. Maar in het eerste jaar hadden wij weer een sportdag. Daar deden we allerlei verschillende sporten. LB kan dus eigenlijk van alles zijn.  

Kort gezegd: LB zijn leuke georganiseerde dagen waar je van alles doet! Elk jaar komt De Rooi Pannen met nieuwe activiteiten, misschien kan je zelf ook eens iets voorstellen.